winnaar
De Nieuwe Stad
Amersfoort

Gebiedstransformatie
categorie

Deel deze pagina:

New image New image New image New image

winnaar Gebiedstransformatie

De Nieuwe Stad

Amersfoort

terug naar overzicht

INZENDERS: DE NIEUWE STAD B.V., SCHIPPER BOSCH GROEP, GEMEENTE AMERSFOORT, BOEI, HOGESCHOOL UTRECHT, URBAAN CURATOR ZUS, KARBOUW, VIC LANDSCAPES, VAN BEKKUM, SPACE ENCOUNTERS

Bij inzendingen voor de Gulden Feniks in de categorie gebiedstransformatie is altijd de vraag: waarom wordt het project op dit moment van de doorgaans langjarige ontwikkeling nú ingezonden? De initiatiefnemers van De Nieuwe Stad zijn hier duidelijk over: op dit moment is een publieke ruimte bereikt die zij voor ogen hadden.Bij gebiedsontwikkeling gaat het om de belangrijke verhouding tussen publieke en private belangen. Schipper Bosch Groep - behalve initiatiefnemer ook ontwikkelaar, opdrachtgever, grondeigenaar en architect - heeft hier een visie op. Het gaat erom, overheden ervan te overtuigen dat het publieke deel aan het private initiatief kan worden overgelaten. De ambitie ligt in het streven naar permanente tijdelijkheid (of tijdelijke permanentie), wat inhoudt dat alles altijd weer opnieuw kan worden getransformeerd. Daarop, en op het loslaten van gebruikelijke werkwijzen, is publiek opdrachtgeverschap gewoonlijk niet ingericht. 

De jury spreekt van ‘slow’ gebiedsontwikkeling door een niet-traditionele opdrachtgever die de traditionele opdrachtgeversrol van de gemeente heeft overgenomen. Daarin zijn de initiatiefnemers goed geslaagd. De kern van de ontwikkeling ligt in het bijzondere, integrale opdrachtgeverschap van Schipper Bosch Groep, die de gebouwen van private partijen heeft gekocht en de openbare ruimte van de gemeente Amersfoort. Dat kon men zich dan ook veroorloven. De regie over het gebied blijft hierdoor volledig in eigen hand, wat een vereiste is om de ambities te kunnen waarmaken - met inbegrip van het realiseren van een eigen energiecentrale. Ook de transformatie van de oude bebouwing naar ontwerp van Space Encounters, die heeft geresulteerd in een bijzonder en vernieuwend kantoorconcept, unieke herpositionering van Twijnstra Gudde en doorwerking daarvan in het programma, dwingt bewondering af.

Alle gebouwen blijven behouden. Vanuit een open houding wordt een deel van de gebouwen herontwikkeld, in sommige gebouwen wordt niet ingegrepen, andere gebouwen worden toegevoegd. De initiatiefnemers nemen de tijd voor de ontwikkeling van een doorwrochte visie, durven het aan om geleidelijk te ontwikkelen, en laten gebouwen en terreinen leegstaan tot zich kansen voordoen om de visie te effectueren. Daarbij binden zij andere partijen aan de eigen organisatie en de kwaliteitsambities. Zo voelt de uitbater van de supermarkt voor lokaal voedsel zichzelf onderdeel van De Nieuwe Stad. Dat illustreert de sterke en geslaagde aanpak om te komen tot een betrokken ‘community’.

Tegelijkertijd wordt snel gereageerd op kansen die zich voordoen om zich op het juiste moment in te kopen. Zonodig wordt een handige list bedacht, zoals voor de Paviljoens die Robbrecht en Daem voor de Documenta Kassel 1992 ontwierpen, en die daarna in eigendom van de gemeente Almere kwamen. Na aankoop van de Paviljoens werd voor plaatsing daarvan in De Nieuwe Stad een ‘parkeervergunning’ verkregen. Ook anderszins wordt blijk gegeven van (cultuur)historisch bewustzijn, zoals bij het overbouwen van de oude loods en door het behoud van beelden van het voormalige fabrieksterrein.

De jury heeft zelden zo’n sterke combinatie van koopmanschap en vakmanschap aangetroffen. Financieel komt men nu al uit. De openbare ruimte wordt betaald uit de economie van de activiteiten. Hoewel het rendement hiervan nog niet het hoogste is, is wel dynamiek ontstaan. Hiernaast is er nog de mogelijkheid om 30 meter hoog te bouwen. De jury hoopt dat een mogelijke toekomstige ontwikkeling geen afbreuk zal doen aan de beoogde sfeer en ambities.

De jury is uitgesproken in haar enthousiaste oordeel over De Nieuwe Stad. Zoals een van de juryleden opmerkte: De Nieuwe Stad is een ‘game changer’. De gehele aanpak en de kwaliteit waartoe deze aanpak leidt, staat voor een mentaliteitsverandering bij gebiedsontwikkeling. Daarbij is het plezier van de betrokkenen in de ontwikkeling bemoedigend.

De jury vindt dat De Nieuwe Stad haar naam recht doet met de vernieuwende manier van gebiedsontwikkeling, die daadwerkelijk heeft geresulteerd in een innovatief stukje stad. Dat spreekt niet alleen tot de verbeelding, maar vraagt ook navolging.

Volgens de jury is het gebied een van de leukste plekken van Amersfoort geworden en mensen komen er graag.

Lees meer over dit project op nrpguldenfeniks.nl

Winnaar icoon
terug naar overzicht (Copy)
01_de_nieuwe_stad_amersfoort_luchtfoto_gebied_website-edit.jpg

winnaar
De Nieuwe Stad
Amersfoort

categorie
Gebiedstransformatie

INZENDERS: DE NIEUWE STAD B.V., SCHIPPER BOSCH GROEP, GEMEENTE AMERSFOORT, BOEI, HOGESCHOOL UTRECHT, URBAAN CURATOR ZUS, KARBOUW, VIC LANDSCAPES, VAN BEKKUM, SPACE ENCOUNTERS

Bij inzendingen voor de Gulden Feniks in de categorie gebiedstransformatie is altijd de vraag: waarom wordt het project op dit moment van de doorgaans langjarige ontwikkeling nú ingezonden? De initiatiefnemers van De Nieuwe Stad zijn hier duidelijk over: op dit moment is een publieke ruimte bereikt die zij voor ogen hadden.Bij gebiedsontwikkeling gaat het om de belangrijke verhouding tussen publieke en private belangen. Schipper Bosch Groep - behalve initiatiefnemer ook ontwikkelaar, opdrachtgever, grondeigenaar en architect - heeft hier een visie op. Het gaat erom, overheden ervan te overtuigen dat het publieke deel aan het private initiatief kan worden overgelaten. De ambitie ligt in het streven naar permanente tijdelijkheid (of tijdelijke permanentie), wat inhoudt dat alles altijd weer opnieuw kan worden getransformeerd. Daarop, en op het loslaten van gebruikelijke werkwijzen, is publiek opdrachtgeverschap gewoonlijk niet ingericht. 

De jury spreekt van ‘slow’ gebiedsontwikkeling door een niet-traditionele opdrachtgever die de traditionele opdrachtgeversrol van de gemeente heeft overgenomen. Daarin zijn de initiatiefnemers goed geslaagd. De kern van de ontwikkeling ligt in het bijzondere, integrale opdrachtgeverschap van Schipper Bosch Groep, die de gebouwen van private partijen heeft gekocht en de openbare ruimte van de gemeente Amersfoort. Dat kon men zich dan ook veroorloven. De regie over het gebied blijft hierdoor volledig in eigen hand, wat een vereiste is om de ambities te kunnen waarmaken - met inbegrip van het realiseren van een eigen energiecentrale. Ook de transformatie van de oude bebouwing naar ontwerp van Space Encounters, die heeft geresulteerd in een bijzonder en vernieuwend kantoorconcept, unieke herpositionering van Twijnstra Gudde en doorwerking daarvan in het programma, dwingt bewondering af.

Alle gebouwen blijven behouden. Vanuit een open houding wordt een deel van de gebouwen herontwikkeld, in sommige gebouwen wordt niet ingegrepen, andere gebouwen worden toegevoegd. De initiatiefnemers nemen de tijd voor de ontwikkeling van een doorwrochte visie, durven het aan om geleidelijk te ontwikkelen, en laten gebouwen en terreinen leegstaan tot zich kansen voordoen om de visie te effectueren. Daarbij binden zij andere partijen aan de eigen organisatie en de kwaliteitsambities. Zo voelt de uitbater van de supermarkt voor lokaal voedsel zichzelf onderdeel van De Nieuwe Stad. Dat illustreert de sterke en geslaagde aanpak om te komen tot een betrokken ‘community’.

Tegelijkertijd wordt snel gereageerd op kansen die zich voordoen om zich op het juiste moment in te kopen. Zonodig wordt een handige list bedacht, zoals voor de Paviljoens die Robbrecht en Daem voor de Documenta Kassel 1992 ontwierpen, en die daarna in eigendom van de gemeente Almere kwamen. Na aankoop van de Paviljoens werd voor plaatsing daarvan in De Nieuwe Stad een ‘parkeervergunning’ verkregen. Ook anderszins wordt blijk gegeven van (cultuur)historisch bewustzijn, zoals bij het overbouwen van de oude loods en door het behoud van beelden van het voormalige fabrieksterrein.

De jury heeft zelden zo’n sterke combinatie van koopmanschap en vakmanschap aangetroffen. Financieel komt men nu al uit. De openbare ruimte wordt betaald uit de economie van de activiteiten. Hoewel het rendement hiervan nog niet het hoogste is, is wel dynamiek ontstaan. Hiernaast is er nog de mogelijkheid om 30 meter hoog te bouwen. De jury hoopt dat een mogelijke toekomstige ontwikkeling geen afbreuk zal doen aan de beoogde sfeer en ambities.

De jury is uitgesproken in haar enthousiaste oordeel over De Nieuwe Stad. Zoals een van de juryleden opmerkte: De Nieuwe Stad is een ‘game changer’. De gehele aanpak en de kwaliteit waartoe deze aanpak leidt, staat voor een mentaliteitsverandering bij gebiedsontwikkeling. Daarbij is het plezier van de betrokkenen in de ontwikkeling bemoedigend.

De jury vindt dat De Nieuwe Stad haar naam recht doet met de vernieuwende manier van gebiedsontwikkeling, die daadwerkelijk heeft geresulteerd in een innovatief stukje stad. Dat spreekt niet alleen tot de verbeelding, maar vraagt ook navolging.

Volgens de jury is het gebied een van de leukste plekken van Amersfoort geworden en mensen komen er graag.

Lees meer over dit project op nrpguldenfeniks.nl

Winnaar icoon

Deel deze pagina:

f t l m

Titel overview

Indien de overview is geactiveerd (boekenplank) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm