Samenwerking 
is de crux

 

Elk jaar is de uitreiking van NRP Gulden Feniks een belangrijk ijkpunt voor NRP. Wat zijn dit jaar de inspirerende projecten waar we als vakwereld van kunnen leren? Dit jaar was het extra spannend vanwege de beperkingen die gelden door de coronamaatregelen, maar het bestuur van NRP is zeer verheugd dat we desondanks een volwaardige editie van de NRP Gulden Feniks kunnen presenteren. Met dank aan alle inzenders en uiteraard aan de vakkundige jury.

VOORWOORD

Voorwoord


Ook dit jaar laten de inzendingen een grote diversiteit zien als het gaat om renovatie en transformatie van gebouwen en gebieden in Nederland. De 70 inzendingen geven bovendien blijk van een hoog niveau. Uiteraard is NRP blij met zoveel kwalitatief goede inzendingen. Dat betekent immers dat in Nederland op zorgvuldige wijze wordt gerenoveerd en getransformeerd. Uiteraard zijn er ook de nodige aandachtspunten. Waar blijven bijvoorbeeld de echt grote innovaties in energie en circulariteit? In dit juryrapport leest u meer over de bevindingen van de jury.

Een belangrijk aandachtspunt waar NRP en onze ruim 100 partners tegenaan lopen is dat het nog lang niet vanzelfsprekend is om de bestaande gebouwde omgeving als uitgangspunt te nemen bij de grote opgaven waar wij met zijn allen voor staan. Het is belangrijker dan ooit om ons te verdiepen en bekwamen in het werken aan de bestaande bouw, omdat hier de sleutel ligt voor maatschappelijke opgaven als energietransitie, circulaire economie en het woningtekort. Bovendien zal de huidige coronacrisis naar verwachting ook in ons gebruik van gebouwen en stedelijke ruimte haar sporen trekken. Wellicht komt er een nieuwe golf van transformaties op ons af van retail en kantoren. Onze binnensteden zullen daarmee van kleur verschieten.

Vooralsnog zijn deze nieuwe opgaven nog niet uitgekristalliseerd. De toekomst zal het leren. Duidelijk is wél dat het renoveren en hergebruiken van dat wat er al staat, voor de opgaven van morgen, een ultieme daad van duurzaamheid betekent. Gebouwen laten staan en aanpassen aan de eisen van de tijd betekent een nieuw leven voor gebouwen en gebieden. Een complexe opgave, van vaak lange adem. En daarmee wordt gelijk óók duidelijk dat dit boven alles een gezamenlijke inspanning moet zijn. Overheden stellen randvoorwaarden en stimuleren door regelgeving, financiële instrumenten en goed opdrachtgeverschap. Marktpartijen en corporaties zorgen voor innovaties en uitvoering, waarbij ook bewoners en gebruikers zijn betrokken. Samenwerking is de crux, zoals telkens weer blijkt uit de succesvolle verhalen van de inzenders en winnaars van de NRP Gulden Feniks.

Ook dit jaar valt er weer veel te leren van deze Oscars voor de bestaande gebouwde omgeving.

Dit juryrapport reikt u hopelijk de nodige nieuwe inzichten aan.

Wij wensen u veel lees- en leerplezier.


Bart Krol, voorzitter NRP 
Anne Luijten, directeur NRP

Deel deze pagina:

m l t f
terug naar overzicht
terug naar overzicht (Copy)

Samenwerking 
is de crux

 

Elk jaar is de uitreiking van NRP Gulden Feniks een belangrijk ijkpunt voor NRP. Wat zijn dit jaar de inspirerende projecten waar we als vakwereld van kunnen leren? Dit jaar was het extra spannend vanwege de beperkingen die gelden door de coronamaatregelen, maar het bestuur van NRP is zeer verheugd dat we desondanks een volwaardige editie van de NRP Gulden Feniks kunnen presenteren. Met dank aan alle inzenders en uiteraard aan de vakkundige jury.

voorwoord


Ook dit jaar laten de inzendingen een grote diversiteit zien als het gaat om renovatie en transformatie van gebouwen en gebieden in Nederland. De 70 inzendingen geven bovendien blijk van een hoog niveau. Uiteraard is NRP blij met zoveel kwalitatief goede inzendingen. Dat betekent immers dat in Nederland op zorgvuldige wijze wordt gerenoveerd en getransformeerd. Uiteraard zijn er ook de nodige aandachtspunten. Waar blijven bijvoorbeeld de echt grote innovaties in energie en circulariteit? In dit juryrapport leest u meer over de bevindingen van de jury.

Een belangrijk aandachtspunt waar NRP en onze ruim 100 partners tegenaan lopen is dat het nog lang niet vanzelfsprekend is om de bestaande gebouwde omgeving als uitgangspunt te nemen bij de grote opgaven waar wij met zijn allen voor staan. Het is belangrijker dan ooit om ons te verdiepen en bekwamen in het werken aan de bestaande bouw, omdat hier de sleutel ligt voor maatschappelijke opgaven als energietransitie, circulaire economie en het woningtekort. Bovendien zal de huidige coronacrisis naar verwachting ook in ons gebruik van gebouwen en stedelijke ruimte haar sporen trekken. Wellicht komt er een nieuwe golf van transformaties op ons af van retail en kantoren. Onze binnensteden zullen daarmee van kleur verschieten.

Vooralsnog zijn deze nieuwe opgaven nog niet uitgekristalliseerd. De toekomst zal het leren. Duidelijk is wél dat het renoveren en hergebruiken van dat wat er al staat, voor de opgaven van morgen, een ultieme daad van duurzaamheid betekent. Gebouwen laten staan en aanpassen aan de eisen van de tijd betekent een nieuw leven voor gebouwen en gebieden. Een complexe opgave, van vaak lange adem. En daarmee wordt gelijk óók duidelijk dat dit boven alles een gezamenlijke inspanning moet zijn. Overheden stellen randvoorwaarden en stimuleren door regelgeving, financiële instrumenten en goed opdrachtgeverschap. Marktpartijen en corporaties zorgen voor innovaties en uitvoering, waarbij ook bewoners en gebruikers zijn betrokken. Samenwerking is de crux, zoals telkens weer blijkt uit de succesvolle verhalen van de inzenders en winnaars van de NRP Gulden Feniks.

Ook dit jaar valt er weer veel te leren van deze Oscars voor de bestaande gebouwde omgeving.

Dit juryrapport reikt u hopelijk de nodige nieuwe inzichten aan.

Wij wensen u veel lees- en leerplezier.


Bart Krol, voorzitter NRP 
Anne Luijten, directeur NRP

Deel deze pagina:

f t l m
terug naar overzicht

Titel overview

Indien de overview is geactiveerd (boekenplank) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm